Revir Hizmetleri

Bilindiği üzere 2016 yılının şubat ayında yayımlanan “Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik”maddelerine göre ,AVM’lerin bir çoğu gerekli düzenlemeleri yapmış ya da yapma aşamasındadır.Zira Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yönetmelik geçişi için verdiği süre 2017 yılı içinde sona erdi.Bu çerçevede oluşturulması gereken ortak kullanım alanları ve özellikleri tanımlandı.Bu ortak alanlar;

-Sosyal ve kültürel etkinlik alanı

-Acil Tıbbi Müdahale Odası

-Bebek bakım Odası ve Çocuk oyun Alanı

-Diğer Ortak Kullanım Araçları (Otopark,Dinlenme alanları,Tuvaletler vs.) ’dır.

Bu ortak alanların çoğu zaten AVM’lerde bulunmakta ,fakat acil tıbbi üniteler ile ilgili birkaç önemli noktayı belirtmek istiyorum.

– AVM’ler hakkındaki yönetmelik Gümrük ve Ticaret bakanlığı tarafından çıkarılmış olup,İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile ilgili bir konu değildir.İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına,tehlike sınıfına ve kişi sayısına göre AVM’tesis yönetimleri yeterli süre İşyeri Hekimi ve İş güvenliği uzmanı çalıştırmalıdırlar ya da bir OSGB’den hizmet almalıdırlar.Kişi sayıları ve tehlike sınıfları buna müsait değilse İş sağlığı ve Güvenliği yönünden hizmet alma ya da personel çalıştırma zorunluluğu olmadan temel gereksinimleri yerine getirmelidirler.Ayrıca iş sağlığı ve Güvenliği yönünden AVM içerisinde hizmet veren firmaları kontrol ve koordine etmelidirler.Acil tıbbi müdahale odası (Revir) için gerekli sağlık personeli bu kapsamda değildir ve OSGB’lerden temin edilemez.AVM bu gereksinim için ya kendi bünyesinde sağlık personeli çalıştıracak ya da özel sağlık kuruluşlarından(Hastane,Tıp merkezi,poliklinik vs.) hizmet alabilecektir.Bunun dışındaki uygulamalar hatalı ve muvazaalı durum oluşturmaktadır.Bu durum denetim,kaza ve şikayet durumlarında ciddi bir sorun teşkil edebilecektir.

– Her AVM ,satış alanı büyüklüğüne göre tıbbi personel çalıştırmakla yükümlüdür. Bu metrekareler Satış alanı yirmi bin metrekarenin altında olan alışveriş merkezinde en az bir acil tıp teknisyeni veya acil tıp teknikeri, yirmi bin ila elli bin metrekare olan alışveriş merkezinde en az birer acil tıp teknisyeni ve acil tıp teknikeri veya acil tıp teknikeri bulunamayan hallerde en az iki acil tıp teknisyeni, satış alanı elli bin ila yüz bin metrekare olan alışveriş merkezinde en az birer acil tıp teknisyeni ve acil tıp teknikeri, satış alanı yüz bin metrekare ve üzerinde olan alışveriş merkezinde ise en az birer acil tıp teknisyeni ve tıp doktoru bulundurulur.

– Acil tıbbi müdahale odası en az 20 m2 olacak ve gerekli ekipman bulunacaktır.

– Birden fazla sağlık personelinin çalışması gereken durumlarda yönetmelikte bahsedilen birden fazla personelin vardiyalı olarak çalışması kastedilmemiştir.Gümrük ve ticaret bakanlığından yazılı olarak aldığım bilgilendirme yazısına göre AVM’nin açık olduğu sürece ve aynı anda, bahsedilen personellerin çalıştırılması kastedilmiştir.

– Acil Tıbbi Müdahale Ünitesi oluşturmamanın para cezası elli bin Türk lirası, aykırılığın otuz günden az olmamak üzere Bakanlıkça verilen süre içinde giderilmemesi hâlinde bu tutarın iki katı uygulanacaktır.

– Unutulmamalıdır ki sağlık personelinin AVM içerisinde yapacağı tüm uygulamarda AVM yönetimide de sorumlu olacaktır.Acil tıbbi müdahale ünitesi oluşturmak hem müşteri memnuniyeti hem de yasal olarak gerekli olup , bir özel sağlık kuruluşu ile beraber hareket etmek her açıdan daha avantajlı olacaktır.

“RİSK Alıyor, GÜVEN Veriyoruz.”