Vizyon & Misyon

Vizyon
Ülkemizde Ulusal iş sağlığı ve Güvenliği politikalarının geliştirilmesinde ve iş hayatında benimsenmesinde söz sahibi bir kurum olmak.

Misyon
Sadece yasal zorunluluklara bağlı kalmadan, sürekli bilgilendirme ve eğitim sunmak, kurumsal tecrübemizi tüm hizmet alıcılarımıza ve çalışanlarımıza paylaştırmak, her sektör için ayrı çözüm projeleri oluşturmak, temas ettiğimiz her kurum ve işçilerin risklerini azaltarak güven tesis etmek ve bu sayede nihai olarak iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemektir.

“RİSK Alıyor, GÜVEN Veriyoruz.”